Gdzie lepiej zabiegać o wierzytelność – w banku czy odrębnej placówce?

Generalnie o pozyskiwaniu ponadprogramowych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka lub kredyt. Mimo to wypada rozłączyć te dwa określenia - przypisując im w następstwie tego instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

W rzeczywistości o pożyczkę staramy się jedynie w podmiotach pozabankowych - przeważnie są to prywatne przedsiębiorstwa czy też osoby fizyczne mające wystarczający fundusz. Umowa wiąże opierając się o o Kodeks Cywilny. Z kolei mówiąc o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym wyrażeniem wyłącznie banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

W wielu przypadkach na przeszkodzie uzyskania kredytu bankowego staje jednakowa rzecz. Banki muszą wiedzieć na co potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i chcą posiadać wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie musimy podawać zamiaru realizowania wierzytelności. Na dodatek pożyczki mogą zostać przekazane nam w postaci gotówki czy też przelewu bankowego. Platforma bankowa z kolei oparta jest jedynie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy klienta.

Na jakiej zasadzie są sporządzane umowy w obu postaciach świadczenia usług kredytowych? Warto rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może pozostać zapisana czy też zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Obie strony mają tu spore pole do negocjacji, bo podpisując umowę możemy scharakteryzować zarówno okres oddania pełnej wierzytelności jak i wartość całej pożyczki. Oprócz tego pożyczający nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W taki sposób pożyczka wytwarza znaczne pole manewru i autonomię.

Kredyt który udostępnia nam bank jest normowany podpisaną przez obie strony umową, pod rygorem odejścia od postanowień w sytuacji niedotrzymania warunków jednej ze stron. W tym momencie wyznaczane są reguły i czas spłaty całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się dodatkowo reguły zmian warunków tejże umowy.